İyilik İçin Koş

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği 26 Şubat 2003 tarihinde görmeyen, az gören ve görme engelinin yanı sıra başka engeli de bulunan çok engelli çocukların aileleri tarafından İstanbul’da kurulmuştur.

Türkiye’nin görmeyen bebek ve çocuk eğitimine destek alanında tek olan derneğimizde, 0-16 yaş arası tüm yurttan 700’den fazla çocuk ailesi ulaşmıştır. Derneğimizin hedefi çocuklarımızın kendine güvenen, kendisi ile barışık, çevresi ile uyumlu, meslek sahibi, bağımsız bireyler haline gelmeleridir.

Amacımız; görmeyen, az gören görmenin yanı sıra başka engelleri de olan çocukları doğumlarından, eğitimleri tamamlanana kadar her alanda yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmektir. Bu nedenle çocuklarımız için erken eğitim ve kaynaştırma eğitiminin önemi çok büyüktür.

Erken eğitim; doğumla beraber başlayan bebeklik dönemi ve okul öncesi dönemde, çocuğun ileri yaşlardaki gelişimini etkileyen öğrenme ve davranış örüntülerinin temelleri atılmaktadır. Bu kritik dönemde sağlanan erken uyaran ve deneyim zenginliği hayati öneme sahiptir.

Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için ise bu dönemin önemi bir kat daha artmaktadır. Engeli olan çocukların yaşıtlarının gelişim düzeyine ulaşmaları ya da yapabileceklerinin en iyisini yapabilmeleri için eğitime mümkün olan en erken zamanda başlamak hayati önem taşımaktadır.

Erken eğitim göz önüne alındığında derneğimizin asıl hedef kitlesi 0-6 yaş özellikle de yaşamın ilk üç yılıdır. Amacımız ise 0-6 yaş arası çocuk ailelerini konuya dair bilinçlendirmek ve eğitim rehberliği vermektir.

Kaynaştırma; farklı gelişim hızı ve özellikleri gösteren çocukların, normal gelişen akranları ile aynı ortamda eğitim almalarıdır. Merkezimizce uygun görülen çocuklar, gerekli eğitim desteği ve rehberlik hizmeti sağlanarak kaynaştırma eğitimine yönlendirilmektedir.

Merkezimize devam eden öğrencilerin, okul öncesinden başlamak üzere ilköğretim, lise ve üniversitede, gören akranları ile eğitim almalarını sağlamak üzere öğrencilere sosyal gelişim, bağımsız hareket, kabartma yazı, görmeyenlere özgü abaküs gibi temel alanlarda eğitim verilmektedir.

Kaynaştırma eğitimi sürecinde, öğrencilerimizin devam ettiği örgün eğitim kurumlarının idareci ve öğretmenleri kaynaştırma eğitimi konusunda bilgilendirilmektedir. Gerek eğitim sürecinden gerekse çocuğa has özelliklerden kaynaklanan sorunlara öğretmenlerle yüz yüze ya da telefonla görüşerek çözüm yolları aranmaktadır.